ကယောအမျိုးသားနေ့မှတ်တမ်းပုံ

 ၂၀၁၅ ခု၊ ဧပြီလ ၁၅ ရက်၊ နေရာ - ထီးဆိုဒူး၊ (၄၇) ကြိမ်မြောက် ကယောအမျိုးသားနေ့ မှ မှတ်တမ်းပုံများဖြစ်ပါသည်။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Primary Pic for National Day's images.jpg