ကျမ်းစာကိုအခြေခံသောတေးကဗျာစာအုပ်

ဤကယောကဗျာစာအုပ်က သမ္မာကျမ်းစာကိုအခြေခံပြီး ကယောတေးကဗျာပုံစံဖြင့် ရေးသားထားပါသည်။ ဤကဗျာစာအုပ်နှင့်ပတ်သက်၍ မိမိတို့၏မိခင်စာပေတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် ကယောစာဖတ်ပရိသတ်မှ အကြံအဉာဏ်များကို ရယူလိုပါသည်။

Primary Pic for Bible image.jpg 3.jpg