ပင်မစာမျက်နှာ

 ကယောလူမျိုးစု၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှ ကြိုဆိုပါသည်။


 

 

ကျန်ုပ်တို့ကယောလူမျိုးစု၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။

 

ကယောလူမျိုးများနှင့် ကယောလူမျိုးစုအကြောင်းစိတ်ဝင် စားသူများအတွက် ဤအင်တာနက်ပေါ်တွင် တင်ထားသည့်အကြောင်းအရာများကို ကြည့်ရှု၊ နားထောင်၊ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

 

ဤအင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ကျမ်းစာပုံပြင်များ၊ ရိုးရာပုံပြင်များ၊ ဗွီဒီယိုများ၊ သီချင်းနှင့်ရုပ်ပုံများ၊ ကယောလူမျိုးစုနှင့်ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများကို ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ကြပါသည်။

 

ကယောလူမျိုးစုတစ်ဦးဦးမှ ဤအင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်တွင် တင်ထားလိုသည့်အကြောင်းအရာများရှိပါက ကယောကျမ်းစာဘာသာပြန်ရုံးသို့ လာရောက်ပြီးခွင့်ပြုချက်နှင့် အကူအညီကို အခမဲ့ရယူနိုင်ပါသည်။

 

နိုင်ငံရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်အကြောင်းအရာများ၊  မိမိအကျိုးစီးပွားနှင့်ပတ်သက်သည့်အကြောင်းအရာများ၊ မိမိလူမျိုးစုအတွက်အခက်အခဲ၊ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေ နိုင်သည့်အကြောင်းများမှလွဲ၍ မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုမဆို ဤအင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်တွင် တင်ထားပါသည်။

 

ဤအင်တာနက်စာမျက်နှာကို မိမိကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက်မဟုတ်ပဲ ကယောလူမျိုးများ၏ သမ္မာကျမ်းစာနှင့် စာပေဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်သာ ရည်ရွယ်၍ တည်ဆောက်ထားပါသည်။

 

နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ဤအင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်တွင် တင်ထားသည့်အကြောင်းအရာအားလုံး နှင့်ပတ်သက်သည့် အကြံပြုချက်များရှိပါက ဝမ်း မြောက်စွာကြိုဆိုပါသည်။ အကြံပြုချက်ပေးလိုပါက အောက်ပါချိတ်ဆက်ရန် လိပ်စာမှတဆင့် (သို့) ရုံးသို့လာ ရောက်၍ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။

 

ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

 

www.KayawLanguage.com

ဖုန်း-၀၉-၇၈၀၁၀၂၁၉၂ / ၀၉-၂၅၄၂၉၆၆၅၆

Email - kayawteam@gmail.com

 

 
Location

မြေပုံ